ï»?!DOCTYPE html> 智能制造_科技创新_中联重科,全球领先高端装备制造企ä¸?混凝土搅拌站,泵车,机制砂设å¤?起重æœ?塔机,挖掘æœ?摊铺æœ?压路æœ?旋挖é’?叉车,消防è½?洗扫è½?扫路è½?垃圾压缩è½?收获æœ?拖拉æœ?烘干æœ?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="中联重科股份有限公司创立äº?992年,主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造ã€?0多年的创新发展,使中联重科逐步成长为一家全球化企业,主导产品覆ç›?大类别ã€?9个产品系列,800多个品种。中联重科先后实现深港两地上市,成为业内首家A+H股上市公司,注册资本è¾?6.64亿元。目前,公司积极推进战略转型,打造集工程机械、农业机械和金融服务多位一体的高端装备制造企业ã€? /> <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport"> <script> if (/*@cc_on!@*/false && document.documentMode === 10) document.documentElement.className += ' ie10'; </script> <link href="http://www.tuibianzu.com/favicon.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon"/> <script src="http://www.tuibianzu.com/javascript/jquery-1.9.1.min.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://www.tuibianzu.com/javascript/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://www.tuibianzu.com/javascript/easing.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.tuibianzu.com/javascript/jquery-ui.min.js"></script> <script src="http://www.tuibianzu.com/javascript/common.js"></script> <script src="http://www.tuibianzu.com/javascript/function.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.tuibianzu.com/javascript/share.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.tuibianzu.com/javascript/ajaxdata.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.tuibianzu.com/statics/js/search.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.tuibianzu.com/javascript/imgscroll.js"></script> <link rel="stylesheet" href="http://www.tuibianzu.com/css/common.css" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.tuibianzu.com/css/picture.css" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.tuibianzu.com/css/yhl_style.css" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.tuibianzu.com/css/r_style.css" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.tuibianzu.com/css/share.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="xsdMain_wrap"> <div class="xsdMain_box"> <header class="header"> <div class="header_top"> <div class="header_top_wrap fixed"> <div class="header_main_menu"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://zoomlionmall.com/" target="_blank"><img src="http://www.tuibianzu.com/images/header_ico1.png"><span>中联商城</span></a></li> <li><a target="_blank"><img src="http://www.tuibianzu.com/images/header_ico2.png"><span>客户联盟</span></a></li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/price.html" target="_blank"><img src="http://www.tuibianzu.com/images/header_ico3.png"><span>股价走势</span></a></li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/pro_sell_ser.html" target="_blank"><img src="http://www.tuibianzu.com/images/header_ico4.png"><span>中联e管家</span></a></li> <li><a href="/micro/information.html" target="_blank"><img src="http://www.tuibianzu.com/images/header_ico5.png"><span>微端资讯</span></a></li> <li><a target="_blank"><img src="http://www.tuibianzu.com/images/header_ico6.png"><span>招标平台</span></a></li> </ul> </div> <div class="share_part"> <span> <a target="_blank">Language</a> <ul> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/">中文</a></li> <li><a target="_blank">English</a></li> <!--<li><a target="_blank">русский</a></li> <li><a target="_blank">Elespañol</a></li> <li><a target="_blank">Português</a></li>--> </ul> </span> </div> <div class="header_main_search fixed"> <input class="header_main_search_l" type="button" id="btnSearchHead" /> <div class="header_main_search_r"> <input type="text" value="search" onfocus="if(this.value=='search'){this.value=''}" onblur="if(this.value==''){this.value='search'}" id="b_username" /> </div> </div> </div> </div> <div class="header_main_wrap"> <div class="header_main fixed"> <div class="header_main_l"><a href="http://www.tuibianzu.com/index.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/images/header_logo.png" /></a> </div> <div class="header_main_r fixed"> <div class="header_main_r_box"> </div> <nav class="fixed"> <ul> <li id="shouye"><a href="http://www.tuibianzu.com/index.html">首页</a></li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/product/index.html">产品中心</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <ul class="nm_pro"> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/index.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150625144737_47430.png" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/index.html">工程机械</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_195.html">混凝土机æ¢?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_198.html">工程起重机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_405.html">建筑起重机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_494.html">高空作业机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_201.html">土方机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_204.html">基础施工机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_207.html">路面机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_210.html">工业车辆</a></p> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_216.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2017/06/20170630152929_13499.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_216.html">农业机械</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3694.html" data-catid="217">耕作机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3696.html" data-catid="217">收获机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3697.html" data-catid="217">烘干机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3698.html" data-catid="217">农业机具</a></p> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_219.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/07/20180702150746_72913.png" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_219.html">消防装备</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3701.html" data-catid="220">云梯消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3702.html" data-catid="220">登高平台消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3703.html" data-catid="220">举高喷射消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3704.html" data-catid="220">城市主战消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3705.html" data-catid="220">泡沫/水罐消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3706.html" data-catid="220">抢险救援消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3707.html" data-catid="220">照明消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_15569.html" data-catid="220">特种消防è½?/a></p> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a > <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/nm_pro_05.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a >二手设备</a></h3> </dt> <dd> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a > <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/nm_pro_06.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a >产品配件</a></h3> </dt> <dd> </dd> </dl> </li> <li class="last"> <dl> <dt><a > <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/01/20180122164725_61509.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a >金融服务</a></h3> </dt> <dd> <p><a data-catid="477">融资租赁</a></p><p><a data-catid="477">银行按揭</a></p><p><a data-catid="477">分期付款</a></p><p><a data-catid="477">保险服务</a></p><p><a data-catid="477">商业保理</a></p> </dd> </dl> </li> </ul> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/index.html">新闻中心</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/insight.html">前沿洞察</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/insight1.html">行业动æ€?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/trends.html">公司动æ€?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/special_index.html">专题专栏</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/media.html">媒体视角</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/video.html">视频中心</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/information.html">公告信息</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/micro/information.html">微端资讯</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/details_79_15587.html" target="_blank" title="中联重科2017年净利润13.32äº?nbsp;聚焦做精创高质量发展新格局"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/05/20180502104501_66881.jpg" height="196" width="349" /><i>中联重科2017年净利润13.32äº?nbsp;聚焦做精创高质量发展新格局</i></a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/details_86_15458.html" target="_blank" title="《湖南新闻联播》中联重科“大力神”起重机 æˆåŠŸåŠè£…è¶?00吨核反应堆穹é¡?><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/05/20180502105010_86228.jpg" height="196" width="349" /><i>《湖南新闻联播》中联重科“大力神”起重机 æˆåŠŸåŠè£…è¶?00吨核反应堆穹é¡?/i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/index.html">全球市场</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/industry.html">产业板块</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/gn.html">全球网络</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/market.html">市场活动</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/cooperation.html">合作共赢</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/pro_sell_ser.html">售后服务</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/special_520.html" target="_blank" title="中联重科动感亮相 bauma China 2018"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/12/20181205094937_75269.png" height="196" width="349" /><i>中联重科动感亮相 bauma China 2018</i></a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/pro_sell_ser.html" target="_blank" title="售后服务"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2017/11/20171102142816_34708.jpg" height="196" width="349" /><i>售后服务</i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/index.html">关于中联</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/introduct.html">中联简ä»?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/team.html">管理团队</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/gszl.html">公司战略</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/culture.html">企业文化</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/orgnize.html">组织架构</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/history.html">发展历程</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/social.html">社会责任</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/honor.html">中联荣誉</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/year.html">企业年鉴</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/contact.html">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="../about/introduct.html" target="_blank" title="园区展示"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/08/20180827111729_86646.png" height="196" width="349" /><i>园区展示</i></a></li><li><a target="_blank" title="加入我们"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2017/11/20171102092012_30882.png" height="196" width="349" /><i>加入我们</i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/index.html">科技创新</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/technology.html">技术创新平å?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/create.html">核心研发平台</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/contribution.html">行业贡献</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/star.html">明星产品风采</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="../technology/star.html" target="_blank" title="世界之最产品"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150617211052_23032.jpg" height="196" width="349" /><i>世界之最产品</i></a></li><li><a href="../technology/make.html" target="_blank" title="互联网+智能制é€?><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/nm_img4.jpg" height="196" width="349" /><i>互联网+智能制é€?/i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li style="padding-right:0;"><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/index.html">投资者关ç³?/a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/announcement.html">临时公告</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/price.html">股价走势</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/status.html">股本状况</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/listing.html">发行上市</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/governance.html">公司治理</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/financial.html">财务指标</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/distribution.html">股利分配</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/report.html">定期报告</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="/investor/announcement.html" target="_blank" title="临时公告"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150619150016_45417.png" height="196" width="349" /><i>临时公告</i></a></li><li><a href="/investor/report.html" target="_blank" title="定期报告"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618215041_58122.jpg" height="196" width="349" /><i>定期报告</i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> </ul> </nav> <a href="javascript:void(0)" class="nav_btn"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/images/iconfont-gongnenganniu.png" /></a> </div> </div> </div> <div class="navMove"> <div class="header_main fixed"> <div class="header_main_l"><a href="http://www.tuibianzu.com/index.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/images/header_logo.png" /></a> </div> <div class="header_main_r"> <nav class="fixed"> <ul> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/index.html">首页</a></li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/product/index.html">产品中心</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <ul class="nm_pro"> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_194.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150625144737_47430.png" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_194.html">工程机械</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_195.html">混凝土机æ¢?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_198.html">工程起重机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_405.html">建筑起重机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_494.html">高空作业机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_201.html">土方机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_204.html">基础施工机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_207.html">路面机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_210.html">工业车辆</a></p> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_216.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2017/06/20170630152929_13499.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_216.html">农业机械</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3694.html">耕作机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3696.html">收获机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3697.html">烘干机械</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_217_3698.html">农业机具</a></p> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_219.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/07/20180702150746_72913.png" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/list_219.html">消防装备</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3701.html">云梯消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3702.html">登高平台消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3703.html">举高喷射消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3704.html">城市主战消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3705.html">泡沫/水罐消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3706.html">抢险救援消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_3707.html">照明消防è½?/a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_220_15569.html">特种消防è½?/a></p> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/state.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/nm_pro_05.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/state.html">二手设备</a></h3> </dt> <dd> </dd> </dl> </li> <li > <dl> <dt><a href="http://www.tuibianzu.com/product/product.html"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/nm_pro_06.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a href="http://www.tuibianzu.com/product/product.html">产品配件</a></h3> </dt> <dd> </dd> </dl> </li> <li class="last"> <dl> <dt><a href=""> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/01/20180122164725_61509.jpg" height="145" width="180" /></a><h3><a href="">金融服务</a></h3> </dt> <dd> <p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_477_14427.html">融资租赁</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_477_14426.html">银行按揭</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_477_14425.html">分期付款</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_477_14424.html">保险服务</a></p><p><a href="http://www.tuibianzu.com/content/list_477_14423.html">商业保理</a></p> </dd> </dl> </li> </ul> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/index.html">新闻中心</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/insight.html">前沿洞察</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/insight1.html">行业动æ€?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/trends.html">公司动æ€?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/special_index.html">专题专栏</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/media.html">媒体视角</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/video.html">视频中心</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/information.html">公告信息</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/micro/information.html">微端资讯</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/details_79_15587.html" target="_blank" title="中联重科2017年净利润13.32äº?nbsp;聚焦做精创高质量发展新格局"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/05/20180502104501_66881.jpg" height="196" width="349" /><i>中联重科2017年净利润13.32äº?nbsp;聚焦做精创高质量发展新格局</i></a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/details_86_15458.html" target="_blank" title="《湖南新闻联播》中联重科“大力神”起重机 æˆåŠŸåŠè£…è¶?00吨核反应堆穹é¡?><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/05/20180502105010_86228.jpg" height="196" width="349" /><i>《湖南新闻联播》中联重科“大力神”起重机 æˆåŠŸåŠè£…è¶?00吨核反应堆穹é¡?/i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/index.html">全球市场</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/industry.html">产业板块</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/gn.html">全球网络</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/market.html">市场活动</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/cooperation.html">合作共赢</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/pro_sell_ser.html">售后服务</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/news/special_520.html" target="_blank" title="中联重科动感亮相 bauma China 2018"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/12/20181205094937_75269.png" height="196" width="349" /><i>中联重科动感亮相 bauma China 2018</i></a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/global/pro_sell_ser.html" target="_blank" title="售后服务"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2017/11/20171102142816_34708.jpg" height="196" width="349" /><i>售后服务</i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/index.html">关于中联</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/introduct.html">中联简ä»?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/team.html">管理团队</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/gszl.html">公司战略</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/culture.html">企业文化</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/orgnize.html">组织架构</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/history.html">发展历程</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/social.html">社会责任</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/honor.html">中联荣誉</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/year.html">企业年鉴</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/about/contact.html">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="../about/introduct.html" target="_blank" title="园区展示"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2018/08/20180827111729_86646.png" height="196" width="349" /><i>园区展示</i></a></li><li><a target="_blank" title="加入我们"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2017/11/20171102092012_30882.png" height="196" width="349" /><i>加入我们</i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/index.html">科技创新</a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/technology.html">技术创新平å?/a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/create.html">核心研发平台</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/contribution.html">行业贡献</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/technology/star.html">明星产品风采</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="../technology/star.html" target="_blank" title="世界之最产品"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150617211052_23032.jpg" height="196" width="349" /><i>世界之最产品</i></a></li><li><a href="../technology/make.html" target="_blank" title="互联网+智能制é€?><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/nm_img4.jpg" height="196" width="349" /><i>互联网+智能制é€?/i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li style="padding-right:0;"><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/index.html">投资者关ç³?/a> <div class="nav_menu fixed"> <div class="inner"> <div class="fl"> <ul class="fixed"> <li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/announcement.html">临时公告</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/price.html">股价走势</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/status.html">股本状况</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/listing.html">发行上市</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/governance.html">公司治理</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/financial.html">财务指标</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/distribution.html">股利分配</a></li><li><a href="http://www.tuibianzu.com/investor/report.html">定期报告</a></li> </ul> </div> <div class="fr"> <ul class="fixed"> <li><a href="/investor/announcement.html" target="_blank" title="临时公告"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150619150016_45417.png" height="196" width="349" /><i>临时公告</i></a></li><li><a href="/investor/report.html" target="_blank" title="定期报告"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618215041_58122.jpg" height="196" width="349" /><i>定期报告</i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> </ul> </nav> <a href="javascript:void(0)" class="nav_btn"> <img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="http://www.tuibianzu.com/images/iconfont-gongnenganniu.png" /></a> </div> </div> </div> </header> <div class="column_hd specilFont"> <section class="main"> <div class="bg"></div> <div class="c_title">智能制é€?/div> <div class="site"><a href='http://www.tuibianzu.com/' title="首页">首页</a> > <a href=http://www.tuibianzu.com/technology/index.html title=科技创新>科技创新</a> > <span >智能制é€?/span></div> </section> </div> <section class="main"> <div class="column_box"> <div class="col_details"> <div class="edit_con_original"><p style="text-align:center;"> <br /> <img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060546_22757.png" title="中联重科" alt="中联重科" width="1280" height="527" /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:12pt;line-height:1.5;"><span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:18px;"><strong>    围绕“互联网+”与工业4.0的内涵与外延,中联重ç§?/strong></span><span style="font-size:14px;"></span><span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:18px;"><strong>通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等与工程机械制造行业的结合,推进智能制造,促进企业转型升级ã€?/strong></span></span> </div> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"></span><span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"></span><br /> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:18px;"><strong>  “互联网+智能制造”战ç•?/strong></span> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"><img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060724_43733.png" title="中联重科" alt="中联重科" width="1280" height="525" /><br /> </span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:12pt;line-height:1.5;font-family:'Microsoft YaHei';">       ä¸­è”重科依据“互联、智慧、可控、安全”两化融å?字方针,以互联网营销服务转型为重点,做“活”前端;以智慧工厂转型为目标,做“强”中端;以信息化管理转型为支撑,做“实”后端,前、中、后一体化推进,加速从传统生产制造业向高端智能制造服务业的转型升级,实现信息化和工业化的两化融合ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:12pt;line-height:1.5;"><br /> </span> </p> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:12pt;line-height:1.5;font-family:'Microsoft YaHei';"><strong>       åŠ é€Ÿâ€œäº’联”,做活前端</strong></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:12pt;line-height:1.5;"><strong><br /> </strong></span> </p> </span> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:12pt;line-height:1.5;font-family:'Microsoft YaHei';">       åœ¨å‰ç«¯ï¼Œä¸­è”重科通过统一的营销与服务网络连接内外部资源,以线上线下相结合,为客户提供“零距离”的营销和服务ã€?/span> </div> </span> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060746_15484.png" title="中联重科" alt="中联重科" width="1280" height="538" /> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       åœ¨æå‡å®¢æˆ·ç²˜åº¦ä¸Šï¼Œä¸­è”重科开放了中联重科微信服务号,为客户提供了微官网、微信会员、粉丝活动、配件商城、在线报修等在线功能,实现了线上、线下的一体化服务,精准营销ã€?/span> </div> <br /> <div style="text-align:center;"> <img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060802_32467.png" title="中联重科" alt="中联重科" width="1272" height="523" /><br /> </div> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       åœ¨æå‡å”®åŽæœåŠ¡æ°´å¹³ä¸Šï¼Œä¸­è”重科建设了移动营销售后服务平台,通过呼叫中心、移动服务、精准派工、过程监控、离线数据查询和反馈等功能,å°?3万台设备与中联重科服务调度中心及快速反应团队无缝连接,为客户提ä¾?4小时不间断的360°贴身智能服务ã€?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <br /> </div> <div style="text-align:center;"> <img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060824_34689.jpg" title="中联重科" alt="中联重科" width="1269" height="523" /><br /> </div> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       åœ¨æå‡äº§å“æ™ºèƒ½æœåŠ¡ä¸Šï¼Œé€šè¿‡ç‰©è”网技术、北斗导航技术、云计算、大数据分析构建了基于物联网的智能云服务平台,实现了远程在线工况检测、运行信息自动采集与存储、故障预警、作业状况分析等功能ï¼?014å¹?月,马凯副总理莅临中联重科调研,对公司物联网应用给予了充分肯定ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';"><strong>       å¢žé•¿â€œæ™ºæ…§â€ï¼Œåšå¼ºä¸­ç«¯</strong></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:14px;"><strong><br /> </strong></span> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       ä¸­è”重科通过构建并联接研发、生产、供应链管理三大平台打造智能制造中端ã€?/span> </div> <br /> <div style="text-align:center;"> <br /> </div> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"><img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060849_95479.png" title="中联重科" alt="中联重科" width="1280" height="534" /><br /> </span> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;line-height:1.5;font-family:'Microsoft YaHei';">       åœ¨äº§å“è®¾è®¡æ–¹é¢ï¼Œä¸­è”重科建立了PLM企业云智库,能够协同来自亚洲、欧洲、美洲的è¿?000位工程师共同参与产品开发,提高了产品模块化设计能力,使得产品设计能更快捷满足用户的个性化需求。中联重科构建了产品的虚拟化样机,完全实现了样机的三维建模、运动学和动力学仿真分析、作业情况模拟等虚拟化设计工作,让研发过程变得更加高效、可靠ã€?/span> </div> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618060920_67705.jpg" title="中联重科" alt="中联重科" width="1269" height="519" /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">  MES生产制造执行系ç»?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <img src="http://www.tuibianzu.com/upload/contents/2015/06/20150618061404_94732.png" title="中联重科" alt="中联重科" width="1269" height="714" /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">  全球第一条塔机和升降机标准节智能生产çº?/span> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       åœ¨ç”Ÿäº§åˆ¶é€ æ–¹é¢ï¼Œä¸­è”重科自主开发了MES生产制造执行系统,通过与条码应用、Andon系统、看板的集成,把人员、设备、物料等制造要素整合到生产管理平台之上,有效提升了生产制造的自动化程度和精益化程度,缩短了产品的交付周期,也为产品定制化打通了渠道。同时,公司相继投入äº?0余条数控生产线,高端数控生产设备总数超过1000台,主要数控机床实现联网,基本实现了实时工况在线监测,数字切割、数控成型、自动焊接、环保涂装、精密检测ã€?/span> </div> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">在供应链方面,中联重科建设了以ERP为核心的供应链协同平台,实现了采购常规业务的整合联动,供应商准入、绩效考核、运行分析、风险控制等纳入系统管理,实现了质量管理对供应链的辐射,从源头控制公司产品零部件的质量ã€?nbsp;</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';"><strong>       å¼ºåŒ–“可控”,做实后台保障</strong></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:14px;"><strong><br /> </strong></span> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       ä¸­è”重科通过强化企业内部管控和对大数据的挖掘分析打造智能制造后端,为整体运营和客户关怀提供保障ã€?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">中联重科信息化内控业务运营平台由协同办公系统、财务ERP系统、信用风险管理系统、全面预算管理系统、人力资源系统等构成。该平台建立了良好的企业级信息传递渠道,规范了企业岗位分工、授权审批和业务流程,实现了企业风控业务的可视化、标准化和自动化,保证了企业经管的合法合规,提高了企业经营效率和效果ã€?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">       ä¸­è”重科正努力从单纯的围绕产品的产销,向基于大数据的服务转变。通过对物联网海量数据的业务处理,完成设备地理分布、设备历史轨迹、设备作业查询、设备故障分析等应用研究,为客户提供增值服务;通过对客户大数据的分析利用,完成客户价值统计、客户消费量统计、客户分类及客户预测,及时了解新老客户潜在需求和动向,实施全方位客户关系管理ã€?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <br /> </div> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"></span> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"></span><br /> <span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"></span><span style="font-family:仿宋_GB2312;font-size:12.0000pt;"><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p></div> </div> </div> </section> <footer class="footer"> <div class="inner fixed"> <div class="fr"> <ul> <li><span><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="/upload/contents/2017/03/20170324225445_67911.png" /><span>微信</span></span></li> <li><span><a title="微博" target="_blank"><img alt="中联重科" onerror="lod(this)" src="/upload/contents/2017/03/20170324225456_26748.png" /></a><span>微博</span></span></li> </ul> </div> <div class="fl"> <div class="link"> <a target="_blank">加入我们</a> <span class="phone_hide">|</span> <a class="phone_hide" href="/aid/map.html">网站地图</a> | <a href="/aid/legal.html">隐私条款</a> | <a href="/about/contact.html">联系我们</a> | <a target="_blank" href="http://www.tuibianzu.com:8000">旧版官网</a> <!--| <br /><em>中联重科产品在线订购</em> | <em>谷王</em> | <em>奇瑞农机</em> | <em>耕王</em> | <em>中联重科财务公司</em>--><!-- | <a target="_blank" >奇瑞农机</a> | <a target="_blank" >中联重科产品在线订购</a>--> </div> <p>Copyright 2015 Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. All rights reserved. <br />湘ICPå¤?4003726å?3 </p> <p style="position:relative; top:6px;"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255834422'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php%3Fid%3D1255834422%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></p> </div> </div> </footer> <script> $(".gethits").each(function(){ var $this = $(this); $.ajax({ type: "POST", dataType: "json", url: '../index.php?a=hit', data: { id:$this.attr('data-id')?$this.attr('data-id'):0 }, success: function (data) { $this.html(data); } }); }) </script> <script src="/javascript/respond.src.js"></script> </div> </div> <a href="http://www.tuibianzu.com/">Âí»á¿ª½±½á¹û</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!-- /Template/default/category/technology_technology.html -->